Fundacja im. Sue Ryder w Pierzchnicy

DDCapture
4 lutego 2016
TISKIELCE.PL
20 listopada 2015

Fundacja im. Sue Ryder w Pierzchnicy

sueryder-pierzchnica

Klient:

Fundacja im. Sue Ryder w Pierzchnicy

Opis klienta:

Fundacja zajmuje się prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku, wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej.

Zakres prac:

  • Strona www